BIDRAG / STIPENDIUM

Svenska Musikfonden har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel, stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.

Covid-19 stipendium

Under våren har stiftelsen i två omgångar delat ut stipendium till de som är verksamma inom svenskt musikliv och ekonomisk lidit skada av Covid-19. Beslut om ytterligare Covid-19 stipendium tas av styrelsen efter sommaren.