BIDRAG / STIPENDIUM

Svenska Musikfonden har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel, stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.

Covid-19 stipendium

Äntligen skulle scenerna öppnas upp och 2022 bli revanschens år, vi var redo att möta vår publik igen. Den 12 januari släcktes den drömmen. För dig som drabbats av inställda GIG, har Svenska Musikfonden med raketfart öppnat upp för GAGE FÖR GIG – stöd på 5.000 kr. Ansökningsperiod är 24 januari till 4 februari och utbetalningsperioden är 22 till 25 februari.

Se ansökan hur du gör.