BIDRAG / STIPENDIUM

Svenska Musikfonden har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel, stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.

Covid-19 stipendium

Vi har fått in många ansökningar för "Gage för Gig-bidrag" och har därav nu stängt för nya ansökningar.